Verbod op kwiklampen (HPMV lampen, HID lampen, HQL, HPL) per 13 april 2015

Een aantal in de industrie veel gebruikte kwikhoudende gasontladingslampen zullen in de nabije toekomst worden uitgefaseerd en uiteindelijk worden verboden.

Per 13 april 2015 worden de kwikhoudende HID lampen (zoals HQL en HPL) verboden en mogen niet meer worden verkocht en gekocht. Er gold voor dit type lamp sinds 2010 een vrijstelling echter deze vervalt per bovengenoemde datum.

Via onderstaande link kunt u de originele Europese wetstekst terugvinden waarin een en ander wordt aangegeven.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32010D0571

 

Alternatieven:

Er zijn inmiddels goede alternatieven o.a. in de vorm van LED highbay lampen welke een langere levensduur hebben.

Ook het opwarmen zoals we dat kennen van de gasontladingslampen is niet meer nodig. Na inschakelen is er vrijwel direct licht.
Dit maakt het interessant om als een ruimte niet of slechts af en toe in gebruik is door middel van slim schakelen nog meer energie te besparen.