Energiebesparing door cosinus phi verbetering met condensatoren gestimuleerd door overheidssubsidies (EIA regeling).

Voor het stimuleren van energiebesparing door het verbeteren van de cosinus phi in bestaande processen wordt door de overheid subsidie verleend volgens de EIA regeling.

De officiele tekst luidt:

Bestemd voor: het verminderen van elektriciteitsverliezen door het verbeteren van de arbeidsfactor (cos φ) met minimaal 0,10 bij bestaande processen,
en bestaande uit: condensatoren. Code: 220911

Voor meer gegevens zie de website van de de rijksdienst voor ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2014