Subsidie mogelijkheden voor LED verlichting in Nederland

 

Er zijn mogelijkheden om in Nederland subsidie te verkrijgen op LED-verlichting.
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven subsidie verkrijgen en op die manier fiscaal voordelig energiezuinige technieken in huis halen en gebruik maken van duurzame energie.
41,5% van de investeringskosten kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst, dit is bovenop de voor uw bedrijf gebruikelijke afschrijving.
Door deze regeling betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een gemiddeld belastingvoordeel van zo'n 10%. Ook betaalt u natuurlijk door de energiezuinige investeringen minder aan energie.
Agentschap.nl publiceert elk jaar een energielijst. Op deze lijst die alle mogelijkheden aangeeft staan voor het jaar 2014 ook diverse typen ledverlichting genoemd. De ledverlichting dient wel aan een aantal eisen te voldoen m.b.t. energiezuinigheid. De door Light&EnergyTech geleverde producten voldoen aan deze voorwaarden. De hier aangehaalde voorwaarden zijn ook in de energielijst aangegeven.
Fiscale aftrek is op twee manieren mogelijk. Voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerk investeringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.
Aanvragen van de EIA dient wel op tijd te gebeuren en dient te geschieden binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).
Het EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Financien. Het budget voor 2014 is 111 miljoen euro.

 

De energielijst op de site van agentschap.nl 2014 vindt u hier

De EIA regeling op de site van agentschap.nl vindt u hier