Energiedataregistratie

Energiegegevens verzamelen, alle soorten energiedata verzamelen

Energie Controller, type ESM 1310-XP

•    Meetapparatuur

Registratie van data via spanning en stroommeetingangen een veelvoud van meetwaardes uit driefasige energienetten. De signaalprocessor levert een berekening van alle relevante gegevens zoals vermogen, vermogensfactor, werk en blindvermogen en door middel van  FFT informatie m.b.t. schommelingen in spanningen en stromen.

•    Energiemeters

Verbruikmeters en vermogensanalysatoren voor draaistroom-en eenfasenet voor de registratie van energiedata in onderverdelingen met impulsuitgang (S0 interface) t.b.v. de aansluiting aan energiemanagementsystemen.

Lastmanagement

Lastmanagement, energiecontrole, energiemanagement en energiegegevens verzamelen

Energiecontrolesystemen, type ESM 1200-XP en ESM 1104/08

•    Energie- en Lastcotrolesystemen

We bieden gunstig geprijsde apparatuur voor efficiente vermogensoptimalisatie in bedrijven en industrien waarvoor de vermogenskosten door de energieleverancier door een vermogensmeting worden vastgesteld (kwartiersmeting). Door automatisch en kortstondig afschakelen van elektrische verbruikers worden hoge vermogenspieken vermeden.

•    Energiemanagement en energiedataregistratie

Intelligente, netwerkgeorienteerd energiemanagementsysteem voor de optimalisatie van piekbelasting en voor de registratie, het vastleggen, afrekening en analyse van energie- en netgegevens. Onderhoud en bediening op afstand via PC, modem of ethernet TCP/IP netwerk d.m.v. databankondersteunde via netwerkverbonden PC-energiemanagementsoftware voor de registratie, beoordeling en beheer van lastcontrole- en energieinformatiesystemen als ook voor de parameterisatie en inrichting van energiemanagementsystemen.

Energiemanagement, software en toebehoren

Energiemanagement, software en toebehoren

Speciale software met visualisatie- en besturingsfuncties

Software voor de parametering en inrichting als ook voor de registratie, beoordeling en het beheer van energie- en lastcontrole systemen.

Online

Online instellen van lastcontrolesystemenen en energiecontrollers
Online tonen van alle opgeslagen data (lastprofielen, verbruikslijsten, etc.)
Beeldschermafbeeldingen van alle grenswaarde- en alarmmeldingen
Opslag, beheer en tonen van opgeslagen data over langere tijd
Bij geintegreerde netanalysemodule (optie -ZM):
Online tonen van alle realtime meetwaarden zoals  U, I+/-, P+/-, Q+/-, S+/-, cosPhi. cap/ind, kWh+/-, kVArh+/- und Frequent (verbruik +, levering -)

Databank

Dag-, maand-, en jaarlastprofiel en verbruiksdata
Schakelhandelingen, storingsmeldingen

Systemeisen

PC met RS 232, RS 485 of TCP/IP, Windows XP, Vista, Windows 7