Disclaimer

 

Light&EnergyTech probeert de informatie op de website zo correct en zo compleet mogelijk te houden.
Ondanks deze zorg kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen en zijn wij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden.


Light&EnergyTech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie of het niet goed functioneren van deze website. Wij staan niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele type- of schrijffouten.


De inhoud van deze website (afbeeldingen, teksten en informatie) is beschermd door auteursrechten.


Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en/of instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van Light&EnergyTech en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de gelinkte sites is Light&EnergyTech niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.