Light&EnergyTech probeert de informatie op de website zo correct en zo compleet mogelijk te houden.

Ondanks deze zorg kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Light&EnergyTech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie of het niet goed functioneren van deze website.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en/of instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van Light&EnergyTech en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de gelinkte sites is Light&EnergyTech niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.